بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L) , فایلی فلش فارسی Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسی Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسی Lenovo YT21050L , رام فول فارسی Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فريمور Lenovo YT21050L , فريمور فارسی Lenovo YT21050L , فريمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسی لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L) , فایلی فلش فارسی Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسی Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسی Lenovo YT21050L , رام فول فارسی Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فريمور Lenovo YT21050L , فريمور فارسی Lenovo YT21050L , فريمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسی لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L) , فایلی فلش فارسی Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسی Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسی Lenovo YT21050L , رام فول فارسی Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فريمور Lenovo YT21050L , فريمور فارسی Lenovo YT21050L , فريمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسی لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L) , فایلی فلش فارسی Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسی Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسی Lenovo YT21050L , رام فول فارسی Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فريمور Lenovo YT21050L , فريمور فارسی Lenovo YT21050L , فريمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسی لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L) , فایلی فلش فارسی Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسی Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسی Lenovo YT21050L , رام فول فارسی Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فريمور Lenovo YT21050L , فريمور فارسی Lenovo YT21050L , فريمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسی لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L) , فایلی فلش فارسی Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسی Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسی Lenovo YT21050L , رام فول فارسی Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فريمور Lenovo YT21050L , فريمور فارسی Lenovo YT21050L , فريمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسی لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L) , فایلی فلش فارسی Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسی Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسی Lenovo YT21050L , رام فول فارسی Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فريمور Lenovo YT21050L , فريمور فارسی Lenovo YT21050L , فريمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسی لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L) , فایلی فلش فارسی Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسی Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسی Lenovo YT21050L , رام فول فارسی Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فريمور Lenovo YT21050L , فريمور فارسی Lenovo YT21050L , فريمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسی لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L) , فایلی فلش فارسی Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسی Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسی Lenovo YT21050L , رام فول فارسی Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فريمور Lenovo YT21050L , فريمور فارسی Lenovo YT21050L , فريمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسی لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L) , فایلی فلش فارسی Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسی Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسی Lenovo YT21050L , رام فول فارسی Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فريمور Lenovo YT21050L , فريمور فارسی Lenovo YT21050L , فريمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسی لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L) , فایلی فلش فارسی Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسی Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسی Lenovo YT21050L , رام فول فارسی Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فريمور Lenovo YT21050L , فريمور فارسی Lenovo YT21050L , فريمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسی لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L) , فایلی فلش فارسی Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسی Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسی Lenovo YT21050L , رام فول فارسی Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فريمور Lenovo YT21050L , فريمور فارسی Lenovo YT21050L , فريمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسی لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L) , فایلی فلش فارسی Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسی Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسی Lenovo YT21050L , رام فول فارسی Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فريمور Lenovo YT21050L , فريمور فارسی Lenovo YT21050L , فريمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسی لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L)


فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L)


دسته: لنوو| Lenovo 

فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

فایل فلش فارسی لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه
اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر استفاده کنید
فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L)اندروید 5
 
اگر دستگاه فعلی اندروید 5 هست  ولی مشکل وای فای دارد و نمیخواهید دانگرید کنید از لینک زیر استفاده کنید
 
حل مشکل وای فای YT2-1050 در اندروید 5 بدون نیاز به دانگرید
 
اگر دستگاه فعلی اندروید 5 هست و مشکل وای فای دارد ومیخواهید به اندروید 4.4.2 دانگرید کنید
ویا  یا بر اثر دانگرید بریک شده  و با ارور EFI BOOT Hard Drive  مواجه هستید از لین

فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L)


فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L)


دسته: لنوو| Lenovo 

فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

فایل فلش فارسی لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه
اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر استفاده کنید
فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L)اندروید 5
 
اگر دستگاه فعلی اندروید 5 هست  ولی مشکل وای فای دارد و نمیخواهید دانگرید کنید از لینک زیر استفاده کنید
 
حل مشکل وای فای YT2-1050 در اندروید 5 بدون نیاز به دانگرید
 
اگر دستگاه فعلی اندروید 5 هست و مشکل وای فای دارد ومیخواهید به اندروید 4.4.2 دانگرید کنید
ویا  یا بر اثر دانگرید بریک شده  و با ارور EFI BOOT Hard Drive  مواجه هستید از لین

فایل فلش فارسی Lenovo S60-A (رام فارسی Lenovo S60-A)


فایل فلش رسمی و فارسی Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت

 
 

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.


 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 Lenovo S60-A 5.0.2 Farsi

Listed: 2015/11/16

Firmware Details

Device: Lenovo
   Model:   S60-a
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image


فایل فلش Lenovo S60-A,فایل Lenovo S60-A,فایل فلش فارسیLenovo S60-A
,فارسی Lenovo S60-A,فایل فلش رسمی Lenovo S60-A ,فایل فلش فارسی و رسمی
Lenovo S60-A 
,رام Lenovo S60-A,رام فارسی Lenovo S60-A ,رام رسمی Lenovo S60-A,رام
رسمی و فارسی Lenovo S60-A,رام لنوو Lenovo S60-A,اموزش فلش Lenovo S60-A
,اموزش فارسی س

فایل فلش فارسی Lenovo S60-A (رام فارسی Lenovo S60-A)


فایل فلش رسمی و فارسی Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت

 
 

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.


 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 Lenovo S60-A 5.0.2 Farsi

Listed: 2015/11/16

Firmware Details

Device: Lenovo
   Model:   S60-a
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image


فایل فلش Lenovo S60-A,فایل Lenovo S60-A,فایل فلش فارسیLenovo S60-A
,فارسی Lenovo S60-A,فایل فلش رسمی Lenovo S60-A ,فایل فلش فارسی و رسمی
Lenovo S60-A 
,رام Lenovo S60-A,رام فارسی Lenovo S60-A ,رام رسمی Lenovo S60-A,رام
رسمی و فارسی Lenovo S60-A,رام لنوو Lenovo S60-A,اموزش فلش Lenovo S60-A
,اموزش فارسی س

فایل فلش فارسی Lenovo A1000 (رام فارسی A1000)


فایل فلش رسمی و فارسی لنوو مدل Lenovo  A1000

 

دارای اندروید5.0.1 قابل رایت از طریق فلشر

 

 

 


این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


 

 
Title: Lenovo A1000 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/101/08
Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A1000
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

,فایل فلش  A1000,فایل  A1000,فایل فلش فارسی  A1000,فارسی  A1000,فایل
فلش رسمی  A1000,فایل فلش فارسی و رسمی  A1000,رام  A1000,رام فارسی
 A1000,رام رسمی  A1000,رام رسمی و فارسی A1000,رام لنوو A1000,اموزش فلش
 A1000,اموزش فارسی سازی  A1000,اخرین نسخه A1000,اپدیت  A1000,فريمور
A1000,فريمور فارسی  A

فایل فلش فارسی Lenovo A1000 (رام فارسی A1000)


فایل فلش رسمی و فارسی لنوو مدل Lenovo  A1000

 

دارای اندروید5.0.1 قابل رایت از طریق فلشر

 

 

 


این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


 

 
Title: Lenovo A1000 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/101/08
Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A1000
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

,فایل فلش  A1000,فایل  A1000,فایل فلش فارسی  A1000,فارسی  A1000,فایل
فلش رسمی  A1000,فایل فلش فارسی و رسمی  A1000,رام  A1000,رام فارسی
 A1000,رام رسمی  A1000,رام رسمی و فارسی A1000,رام لنوو A1000,اموزش فلش
 A1000,اموزش فارسی سازی  A1000,اخرین نسخه A1000,اپدیت  A1000,فريمور
A1000,فريمور فارسی  A

فایل فلش فارسی Lenovo A1000 (رام فارسی A1000)


فایل فلش رسمی و فارسی لنوو مدل Lenovo  A1000

 

دارای اندروید5.0.1 قابل رایت از طریق فلشر

 

 

 


این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


 

 
Title: Lenovo A1000 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/101/08
Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A1000
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

,فایل فلش  A1000,فایل  A1000,فایل فلش فارسی  A1000,فارسی  A1000,فایل
فلش رسمی  A1000,فایل فلش فارسی و رسمی  A1000,رام  A1000,رام فارسی
 A1000,رام رسمی  A1000,رام رسمی و فارسی A1000,رام لنوو A1000,اموزش فلش
 A1000,اموزش فارسی سازی  A1000,اخرین نسخه A1000,اپدیت  A1000,فريمور
A1000,فريمور فارسی  A

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی


فایل فلش رسمی و فارسی Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت

 
 

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.


 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 Lenovo S60-A 5.0.2 Farsi

Listed: 2015/11/16

Firmware Details

Device: Lenovo
   Model:   S60-a
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image


فایل فلش Lenovo S60-A,فایل Lenovo S60-A,فایل فلش فارسیLenovo S60-A
,فارسی Lenovo S60-A,فایل فلش رسمی Lenovo S60-A ,فایل فلش فارسی و رسمی
Lenovo S60-A 
,رام Lenovo S60-A,رام فارسی Lenovo S60-A ,رام رسمی Lenovo S60-A,رام
رسمی و فارسی Lenovo S60-A,رام لنوو Lenovo S60-A,اموزش فلش Lenovo S60-A
,اموزش فارسی س

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی


فایل فلش رسمی و فارسی Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت

 
 

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.


 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 Lenovo S60-A 5.0.2 Farsi

Listed: 2015/11/16

Firmware Details

Device: Lenovo
   Model:   S60-a
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image


فایل فلش Lenovo S60-A,فایل Lenovo S60-A,فایل فلش فارسیLenovo S60-A
,فارسی Lenovo S60-A,فایل فلش رسمی Lenovo S60-A ,فایل فلش فارسی و رسمی
Lenovo S60-A 
,رام Lenovo S60-A,رام فارسی Lenovo S60-A ,رام رسمی Lenovo S60-A,رام
رسمی و فارسی Lenovo S60-A,رام لنوو Lenovo S60-A,اموزش فلش Lenovo S60-A
,اموزش فارسی س

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی


فایل فلش رسمی و فارسی Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت

 
 

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.


 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 Lenovo S60-A 5.0.2 Farsi

Listed: 2015/11/16

Firmware Details

Device: Lenovo
   Model:   S60-a
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image


فایل فلش Lenovo S60-A,فایل Lenovo S60-A,فایل فلش فارسیLenovo S60-A
,فارسی Lenovo S60-A,فایل فلش رسمی Lenovo S60-A ,فایل فلش فارسی و رسمی
Lenovo S60-A 
,رام Lenovo S60-A,رام فارسی Lenovo S60-A ,رام رسمی Lenovo S60-A,رام
رسمی و فارسی Lenovo S60-A,رام لنوو Lenovo S60-A,اموزش فلش Lenovo S60-A
,اموزش فارسی س

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی Lenovo A1000 (رام فارسی


فایل فلش رسمی و فارسی لنوو مدل Lenovo  A1000

 

دارای اندروید5.0.1 قابل رایت از طریق فلشر

 

 

 


این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


 

 
Title: Lenovo A1000 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/101/08
Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A1000
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

,فایل فلش  A1000,فایل  A1000,فایل فلش فارسی  A1000,فارسی  A1000,فایل
فلش رسمی  A1000,فایل فلش فارسی و رسمی  A1000,رام  A1000,رام فارسی
 A1000,رام رسمی  A1000,رام رسمی و فارسی A1000,رام لنوو A1000,اموزش فلش
 A1000,اموزش فارسی سازی  A1000,اخرین نسخه A1000,اپدیت  A1000,فريمور
A1000,فريمور فارسی  A

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی Lenovo A1000 (رام فارسی


فایل فلش رسمی و فارسی لنوو مدل Lenovo  A1000

 

دارای اندروید5.0.1 قابل رایت از طریق فلشر

 

 

 


این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


 

 
Title: Lenovo A1000 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/101/08
Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A1000
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

,فایل فلش  A1000,فایل  A1000,فایل فلش فارسی  A1000,فارسی  A1000,فایل
فلش رسمی  A1000,فایل فلش فارسی و رسمی  A1000,رام  A1000,رام فارسی
 A1000,رام رسمی  A1000,رام رسمی و فارسی A1000,رام لنوو A1000,اموزش فلش
 A1000,اموزش فارسی سازی  A1000,اخرین نسخه A1000,اپدیت  A1000,فريمور
A1000,فريمور فارسی  A

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی Lenovo A1000 (رام فارسی


فایل فلش رسمی و فارسی لنوو مدل Lenovo  A1000

 

دارای اندروید5.0.1 قابل رایت از طریق فلشر

 

 

 


این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


 

 
Title: Lenovo A1000 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/101/08
Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A1000
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

,فایل فلش  A1000,فایل  A1000,فایل فلش فارسی  A1000,فارسی  A1000,فایل
فلش رسمی  A1000,فایل فلش فارسی و رسمی  A1000,رام  A1000,رام فارسی
 A1000,رام رسمی  A1000,رام رسمی و فارسی A1000,رام لنوو A1000,اموزش فلش
 A1000,اموزش فارسی سازی  A1000,اخرین نسخه A1000,اپدیت  A1000,فريمور
A1000,فريمور فارسی  A

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی Lenovo A1000 (رام فارسی


فایل فلش رسمی و فارسی لنوو مدل Lenovo  A1000

 

دارای اندروید5.0.1 قابل رایت از طریق فلشر

 

 

 


این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


 

 
Title: Lenovo A1000 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/101/08
Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A1000
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

,فایل فلش  A1000,فایل  A1000,فایل فلش فارسی  A1000,فارسی  A1000,فایل
فلش رسمی  A1000,فایل فلش فارسی و رسمی  A1000,رام  A1000,رام فارسی
 A1000,رام رسمی  A1000,رام رسمی و فارسی A1000,رام لنوو A1000,اموزش فلش
 A1000,اموزش فارسی سازی  A1000,اخرین نسخه A1000,اپدیت  A1000,فريمور
A1000,فريمور فارسی  A

فایل فلش فارسی Lenovo A6000 (رام فارسی لنوو Lenovo A6000 )


 

 

رام رسمی و فارسی لنوو مدل  A6000 &A6000L نسخه 8 گیگ

 

فایل فلش رسمی و فارسی حاوی اندروید 5  کال اکتیو و قابل رایت از طریق فلشر

 این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 

 

Title: Lenovo A6000 5.0.1 Farsi

Listed: 2015/10/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A6000 & A6000L
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
 

,فایلی فلش فارسی Lenovo A6000 ,فایل فلش Lenovo A6000 ,فارسی Lenovo
A6000 ,فلش Lenovo A6000 ,رام Lenovo A6000 ,رام فارسی Lenovo A6000 ,رام
فول فارسیLenovo A6000 ,رام رسمی Lenovo A6000

فایل فلش فارسی Lenovo A6000 (رام فارسی لنوو Lenovo A6000 )


 

 

رام رسمی و فارسی لنوو مدل  A6000 &A6000L نسخه 8 گیگ

 

فایل فلش رسمی و فارسی حاوی اندروید 5  کال اکتیو و قابل رایت از طریق فلشر

 این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 

 

Title: Lenovo A6000 5.0.1 Farsi

Listed: 2015/10/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A6000 & A6000L
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
 

,فایلی فلش فارسی Lenovo A6000 ,فایل فلش Lenovo A6000 ,فارسی Lenovo
A6000 ,فلش Lenovo A6000 ,رام Lenovo A6000 ,رام فارسی Lenovo A6000 ,رام
فول فارسیLenovo A6000 ,رام رسمی Lenovo A6000

فایل فلش فارسی Lenovo A6000 (رام فارسی لنوو Lenovo A6000 )


 

 

رام رسمی و فارسی لنوو مدل  A6000 &A6000L نسخه 8 گیگ

 

فایل فلش رسمی و فارسی حاوی اندروید 5  کال اکتیو و قابل رایت از طریق فلشر

 این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 

 

Title: Lenovo A6000 5.0.1 Farsi

Listed: 2015/10/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A6000 & A6000L
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
 

,فایلی فلش فارسی Lenovo A6000 ,فایل فلش Lenovo A6000 ,فارسی Lenovo
A6000 ,فلش Lenovo A6000 ,رام Lenovo A6000 ,رام فارسی Lenovo A6000 ,رام
فول فارسیLenovo A6000 ,رام رسمی Lenovo A6000

دانلود فایل فلش فارسی Lenovo A6000 (رام فارسی لنوو Lenovo


 

 

رام رسمی و فارسی لنوو مدل  A6000 &A6000L نسخه 8 گیگ

 

فایل فلش رسمی و فارسی حاوی اندروید 5  کال اکتیو و قابل رایت از طریق فلشر

 این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 

 

Title: Lenovo A6000 5.0.1 Farsi

Listed: 2015/10/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A6000 & A6000L
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
 

,فایلی فلش فارسی Lenovo A6000 ,فایل فلش Lenovo A6000 ,فارسی Lenovo
A6000 ,فلش Lenovo A6000 ,رام Lenovo A6000 ,رام فارسی Lenovo A6000 ,رام
فول فارسیLenovo A6000 ,رام رسمی Lenovo A6000

دانلود فایل فلش فارسی Lenovo A6000 (رام فارسی لنوو Lenovo


 

 

رام رسمی و فارسی لنوو مدل  A6000 &A6000L نسخه 8 گیگ

 

فایل فلش رسمی و فارسی حاوی اندروید 5  کال اکتیو و قابل رایت از طریق فلشر

 این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 

 

Title: Lenovo A6000 5.0.1 Farsi

Listed: 2015/10/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A6000 & A6000L
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
 

,فایلی فلش فارسی Lenovo A6000 ,فایل فلش Lenovo A6000 ,فارسی Lenovo
A6000 ,فلش Lenovo A6000 ,رام Lenovo A6000 ,رام فارسی Lenovo A6000 ,رام
فول فارسیLenovo A6000 ,رام رسمی Lenovo A6000

دانلود فایل فلش فارسی Lenovo A6000 (رام فارسی لنوو Lenovo


 

 

رام رسمی و فارسی لنوو مدل  A6000 &A6000L نسخه 8 گیگ

 

فایل فلش رسمی و فارسی حاوی اندروید 5  کال اکتیو و قابل رایت از طریق فلشر

 این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 

 

Title: Lenovo A6000 5.0.1 Farsi

Listed: 2015/10/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A6000 & A6000L
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
 

,فایلی فلش فارسی Lenovo A6000 ,فایل فلش Lenovo A6000 ,فارسی Lenovo
A6000 ,فلش Lenovo A6000 ,رام Lenovo A6000 ,رام فارسی Lenovo A6000 ,رام
فول فارسیLenovo A6000 ,رام رسمی Lenovo A6000

دانلود فایل فلش فارسی Lenovo A6000 (رام فارسی لنوو Lenovo


 

 

رام رسمی و فارسی لنوو مدل  A6000 &A6000L نسخه 8 گیگ

 

فایل فلش رسمی و فارسی حاوی اندروید 5  کال اکتیو و قابل رایت از طریق فلشر

 این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 

 

Title: Lenovo A6000 5.0.1 Farsi

Listed: 2015/10/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A6000 & A6000L
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
 

,فایلی فلش فارسی Lenovo A6000 ,فایل فلش Lenovo A6000 ,فارسی Lenovo
A6000 ,فلش Lenovo A6000 ,رام Lenovo A6000 ,رام فارسی Lenovo A6000 ,رام
فول فارسیLenovo A6000 ,رام رسمی Lenovo A6000

فایل فلش فارسی Lenovo P70-A (رام فارسی Lenovo P70)


 


فایل فلش رسمی و فارسی لنوو مدل Lenovo P70 & P70-A

 


 نسخه 16 گیگ دارای اندروید5.0 قابل رایت از طریق فلش تولز

   

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

 

این رام روی هر دو مدل p70 و p70-a نسخه 16 گیگ تست شده.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.


Lenovo P70-A 5.1.1 Farsi (16gb

Listed: 2015/11/11

Firmware Details

Device: Lenovo P70-A  
   Model:  P70-A 
Android: 5..1.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

 
,فایل فلش  Lenovo P70-A,فایل  Lenovo P70-A ,فایل فلش فارسی Lenovo P70-A
,فارسی  Lenovo P70-A,فایل فلش رسمی  Lenovo P70-A ,فایل فلش فارسی و رسمی
 Lenovo P70-A,رام  Len

فایل فلش فارسی Lenovo P70-A (رام فارسی Lenovo P70)


 


فایل فلش رسمی و فارسی لنوو مدل Lenovo P70 & P70-A

 


 نسخه 16 گیگ دارای اندروید5.0 قابل رایت از طریق فلش تولز

   

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

 

این رام روی هر دو مدل p70 و p70-a نسخه 16 گیگ تست شده.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.


Lenovo P70-A 5.1.1 Farsi (16gb

Listed: 2015/11/11

Firmware Details

Device: Lenovo P70-A  
   Model:  P70-A 
Android: 5..1.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

 
,فایل فلش  Lenovo P70-A,فایل  Lenovo P70-A ,فایل فلش فارسی Lenovo P70-A
,فارسی  Lenovo P70-A,فایل فلش رسمی  Lenovo P70-A ,فایل فلش فارسی و رسمی
 Lenovo P70-A,رام  Len

فایل فلش فارسی Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولز


فایل فلش رسمی و فارسی  (Lenovo Vibe X2  (X2-EU
حاوی اندروید 5.0قابل رایت از فلش تولز
فایل فلش Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولز


 
 

 


Lenovo  X2-EU Firmware 5.1.1

Listed: 2015/12/29

Firmware Details

Device: Lenovo Vibe X2
   Model:   X2-EU
Android: 5.0
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------


راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید
کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک
دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

فایل فلش Lenovo X2-EU,فایل Lenovo X2-EU,فایل فلش فارسی Lenovo
X2-EU,فارسی Lenovo X2-EU,فایل فلش رسمی Lenovo X2-EU,فایل فلش فارسی و
رسمی Lenovo X2-EU,رام Lenovo X2-EU,رام
فارسی Lenovo X2-EU,رام رسمی

فایل فلش فارسی Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولز


فایل فلش رسمی و فارسی  (Lenovo Vibe X2  (X2-EU
حاوی اندروید 5.0قابل رایت از فلش تولز
فایل فلش Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولز


 
 

 


Lenovo  X2-EU Firmware 5.1.1

Listed: 2015/12/29

Firmware Details

Device: Lenovo Vibe X2
   Model:   X2-EU
Android: 5.0
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------


راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید
کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک
دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

فایل فلش Lenovo X2-EU,فایل Lenovo X2-EU,فایل فلش فارسی Lenovo
X2-EU,فارسی Lenovo X2-EU,فایل فلش رسمی Lenovo X2-EU,فایل فلش فارسی و
رسمی Lenovo X2-EU,رام Lenovo X2-EU,رام
فارسی Lenovo X2-EU,رام رسمی

فایل فلش فارسی A7-30GC (رام رسمی وفارسی تبلت Lenovo A7-30GC)


 
فایل فلش اورجینال فارسی تبلت لنوو مدل A7-30GC با اندروید5.0.1 تست شده و بدون مشکل

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.
این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
Title: Lenovo A7-30GC 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/10/29
Firmware Details

Device: Lenovo Tab2
Model: A7-30GC
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

,فایلی فلش فارسی Lenovo A7-30GC,فایل فلش Lenovo A7-30GC,فارسی Lenovo
A7-30GC,فلش Lenovo A7-30GC,رام Lenovo A7-30GC,رام فارسی Lenovo
A7-30GC,رام فول فارسی Lenovo A7-30GC,رام رسمی Lenovo A7-30GC,اخرین نسخه
Lenovo A7-30GC,اپدیت Lenovo A7-30GC,فريمور Lenovo A7-30GC,فريمور فارسی
Lenovo A7-30GC,فريمور رس

فایل فلش فارسی A7-30GC (رام رسمی وفارسی تبلت Lenovo A7-30GC)


 
فایل فلش اورجینال فارسی تبلت لنوو مدل A7-30GC با اندروید5.0.1 تست شده و بدون مشکل

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.
این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
Title: Lenovo A7-30GC 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/10/29
Firmware Details

Device: Lenovo Tab2
Model: A7-30GC
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

,فایلی فلش فارسی Lenovo A7-30GC,فایل فلش Lenovo A7-30GC,فارسی Lenovo
A7-30GC,فلش Lenovo A7-30GC,رام Lenovo A7-30GC,رام فارسی Lenovo
A7-30GC,رام فول فارسی Lenovo A7-30GC,رام رسمی Lenovo A7-30GC,اخرین نسخه
Lenovo A7-30GC,اپدیت Lenovo A7-30GC,فريمور Lenovo A7-30GC,فريمور فارسی
Lenovo A7-30GC,فريمور رس

فایل فلش فارسی A7-30GC (رام رسمی وفارسی تبلت Lenovo A7-30GC)


 
فایل فلش اورجینال فارسی تبلت لنوو مدل A7-30GC با اندروید5.0.1 تست شده و بدون مشکل

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.
این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
Title: Lenovo A7-30GC 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/10/29
Firmware Details

Device: Lenovo Tab2
Model: A7-30GC
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

,فایلی فلش فارسی Lenovo A7-30GC,فایل فلش Lenovo A7-30GC,فارسی Lenovo
A7-30GC,فلش Lenovo A7-30GC,رام Lenovo A7-30GC,رام فارسی Lenovo
A7-30GC,رام فول فارسی Lenovo A7-30GC,رام رسمی Lenovo A7-30GC,اخرین نسخه
Lenovo A7-30GC,اپدیت Lenovo A7-30GC,فريمور Lenovo A7-30GC,فريمور فارسی
Lenovo A7-30GC,فريمور رس

فایل فلش فارسی Lenovo A6010 (رام فارسی لنوو A6010 )


فایل فلش فارسی لنوو مدل Lenovo A6010 بدون مشکل بلوتوث و وای فای
حاوی اندروید 5.0.2 و کال اکتیو

 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.
این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
Title: Lenovo A6010 5.0.2 Farsi
Listed: 2015/10/29
Firmware Details

Device: Lenovo A6010
Model:  A6010
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware imag

 
,فایلی فلش فارسی Lenovo A6010  ,فایل فلش Lenovo A6010 ,فارسی Lenovo
A6010 ,فلش Lenovo A6010  ,رام Lenovo A6010  ,رام فارسی Lenovo A6010
 ,رام فول فارسی Lenovo A6010  ,رام رسمی Lenovo A6010  ,اخرین نسخه Lenovo
A6010   ,اپدیت Lenovo A6010 ,فريمور LLenovo A6010 ,فريمور فارسی Lenovo
A6010

فایل فلش فارسی Lenovo A6010 (رام فارسی لنوو A6010 )


فایل فلش فارسی لنوو مدل Lenovo A6010 بدون مشکل بلوتوث و وای فای
حاوی اندروید 5.0.2 و کال اکتیو

 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.
این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
Title: Lenovo A6010 5.0.2 Farsi
Listed: 2015/10/29
Firmware Details

Device: Lenovo A6010
Model:  A6010
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware imag

 
,فایلی فلش فارسی Lenovo A6010  ,فایل فلش Lenovo A6010 ,فارسی Lenovo
A6010 ,فلش Lenovo A6010  ,رام Lenovo A6010  ,رام فارسی Lenovo A6010
 ,رام فول فارسی Lenovo A6010  ,رام رسمی Lenovo A6010  ,اخرین نسخه Lenovo
A6010   ,اپدیت Lenovo A6010 ,فريمور LLenovo A6010 ,فريمور فارسی Lenovo
A6010

فایل فلش فارسی Lenovo A6010 (رام فارسی لنوو A6010 )


فایل فلش فارسی لنوو مدل Lenovo A6010 بدون مشکل بلوتوث و وای فای
حاوی اندروید 5.0.2 و کال اکتیو

 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.
این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
Title: Lenovo A6010 5.0.2 Farsi
Listed: 2015/10/29
Firmware Details

Device: Lenovo A6010
Model:  A6010
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware imag

 
,فایلی فلش فارسی Lenovo A6010  ,فایل فلش Lenovo A6010 ,فارسی Lenovo
A6010 ,فلش Lenovo A6010  ,رام Lenovo A6010  ,رام فارسی Lenovo A6010
 ,رام فول فارسی Lenovo A6010  ,رام رسمی Lenovo A6010  ,اخرین نسخه Lenovo
A6010   ,اپدیت Lenovo A6010 ,فريمور LLenovo A6010 ,فريمور فارسی Lenovo
A6010

فایل فلش فارسی Lenovo A6010 (رام فارسی لنوو A6010 )


فایل فلش فارسی لنوو مدل Lenovo A6010 بدون مشکل بلوتوث و وای فای
حاوی اندروید 5.0.2 و کال اکتیو

 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.
این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
Title: Lenovo A6010 5.0.2 Farsi
Listed: 2015/10/29
Firmware Details

Device: Lenovo A6010
Model:  A6010
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware imag

 
,فایلی فلش فارسی Lenovo A6010  ,فایل فلش Lenovo A6010 ,فارسی Lenovo
A6010 ,فلش Lenovo A6010  ,رام Lenovo A6010  ,رام فارسی Lenovo A6010
 ,رام فول فارسی Lenovo A6010  ,رام رسمی Lenovo A6010  ,اخرین نسخه Lenovo
A6010   ,اپدیت Lenovo A6010 ,فريمور LLenovo A6010 ,فريمور فارسی Lenovo
A6010

فایل فلش فارسی Lenovo p700i (رام Lenovo p700i)مخصوص فلش تولز


فایل فلش رسمی و فارسی  Lenovo P700i  
حاوی اندروید 4.0.4قابل رایت از فلش تولز
فایل فلش فارسی Lenovo p700i (رام Lenovo p700i)مخصوص فلش تولز


این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


Lenovo Lenovo p700i Firmware 4.0.4

Listed: 2015/12/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   p700i
Android: 4.0.4
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------


راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید
کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک
دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

فایل فلش Lenovo p700i,فایل Lenovo p700i,فایل ف

فایل فلش فارسی Lenovo p700i (رام Lenovo p700i)مخصوص فلش تولز


فایل فلش رسمی و فارسی  Lenovo P700i  
حاوی اندروید 4.0.4قابل رایت از فلش تولز
فایل فلش فارسی Lenovo p700i (رام Lenovo p700i)مخصوص فلش تولز


این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


Lenovo Lenovo p700i Firmware 4.0.4

Listed: 2015/12/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   p700i
Android: 4.0.4
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------


راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید
کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک
دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

فایل فلش Lenovo p700i,فایل Lenovo p700i,فایل ف

فایل فلش فارسی Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


فایل فلش فارسی Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


دسته: لنوو| Lenovo


فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش رسمی و فارسی  Lenovo P90
حاوی اندروید 4.4.4قابل رایت از فست بوت
فایل فلش Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


Lenovo Lenovo P90 Firmware 4.4.4

Listed: 2015/12/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   P90
Android: 4.4.4
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------


راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید
کرد.این فایل کم

فایل فلش فارسی Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


فایل فلش فارسی Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


دسته: لنوو| Lenovo


فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش رسمی و فارسی  Lenovo P90
حاوی اندروید 4.4.4قابل رایت از فست بوت
فایل فلش Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


Lenovo Lenovo P90 Firmware 4.4.4

Listed: 2015/12/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   P90
Android: 4.4.4
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------


راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید
کرد.این فایل کم

فایل فلش فارسی Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


فایل فلش فارسی Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


دسته: لنوو| Lenovo


فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش رسمی و فارسی  Lenovo P90
حاوی اندروید 4.4.4قابل رایت از فست بوت
فایل فلش Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


Lenovo Lenovo P90 Firmware 4.4.4

Listed: 2015/12/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   P90
Android: 4.4.4
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------


راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید
کرد.این فایل کم


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »